- Politiet har mottatt informasjon som indikerer at det kan bli ordensmessige utfordringer i forbindelse med en pågående konflikt i deler av det eritreiske miljøet. Agder politidistrikt har derfor, sammen med Kristiansand kommune, forberedt oss for et slik scenario, sier stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Det er lørdag mye aktivitet og flere arrangementer i Kristiansand sentrum som tiltrekker seg mange mennesker og barnefamilier. Politiet samarbeider tett med Kristiansand kommune og har sammen iverksatt en rekke forebyggende tiltak før lørdagens arrangement. Ett av tiltakene er å flytte arrangementet utenfor Kristiansand sentrum.

- Trygghet for innbyggerne i Agder settes veldig høyt og vi gjør alt vi kan for å ivareta denne. Derfor har også politiet bedt arrangør om at festen flyttes ut fra Kristiansand sentrum til et annet mer egnet sted for at politiet skal kunne ivareta sikkerheten til både befolkningen og de som arrangerer festen. Arrangørene av festen har gått med på dette, sier Arnesen.

- Politiet følger utviklingen tett og er opptatt av å ivareta sikkerhet, ro og orden, sier Arnesen.

Media

For spørsmål om saken kan stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen, kontaktes på telefon 404 42 240 (mottar ikke sms) mellom klokken 20.15 og 21.15, fredag 24. november. For andre henvendelser kan pressevakt i stab for kommunikasjon kontaktes på telefon 488 95 807 eller e-post agder.kommunikasjon@politiet.no.