- Grunnet fare for sikkerhet, liv og helse har politiet, i dialog med arrangør, blitt enige om at vi avsluttet arrangementet og evakuerte festlokalet, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen.

Det har oppstått en konfrontasjon i forbindelse med arrangementet i regi av eritreisk forening i Randesund bydelshus. Politiet er tilstede med betydelige ressurser.

Det har vært mellom 50 og 100 personer tilstede på festen. Politiet er tilstede med betydelige ressurser, og har benyttet tåregass for å få kontroll på situasjonen.

- Det er en alvorlig hendelse og fortsatt uavklart. I overkant av 200 personer har stått utenfor lokalet med ønske om å stanse festen. Det har oppstått en konfrontasjon med politiet da denne gruppen forsøkte å ta seg over gjerdene for å ta seg inn i lokalet. Politiet har ikke oversikt over om det er skadde personer, sier Arnesen.

Agder politidistrikt har med Kristiansand kommune forberedt seg for flere scenarioer før arrangementet, og har iverksatt en rekke forebyggende tiltak i forkant.

- Politiet fortsetter å følge situasjonen tett, sier Arnesen.

Media

Stabssjef Vidar Arnesen er politiets talsperson og vil kun være tilgjengelig for å gi noen korte kommentarer på telefon 404 42 240. Ved manglende svar prioriteres håndtering av den pågående hendelsen. Politiet vil komme tilbake med mer informasjon så raskt som mulig. For andre henvendelser kan pressevakt i stab for kommunikasjon lørdag kontaktes på telefon 488 95 807 eller e-post agder.kommunikasjon@politiet.no.