- Dette har vært en alvorlig hendelse. Politiet har vært godt forberedt og har hele tiden hatt kontroll over situasjonen utenfor Randesund bydelshus, men vi har forståelse for at det kan ha opplevdes ubehagelig for naboer i Randesund, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen.

Av hensyn til sikkerhet til deltakerne på arrangementet og politiets mannskaper, gikk politiet i dialog med arrangør om å avslutte arrangementet og evakuerte festlokalet. Da hadde politiet forsøkt å roe ned rundt 200 personer som ville inn i festlokalet. Politiet måtte bruke tåregass for å holde disse personene tilbake.

- Det har roet seg utenfor festlokalet. Ansamlingen av personer utenfor bydelshuset er løst opp. Politiet er på stedet og har dialog med de oppmøtte. Politiet er tilstede med betydelige ressurser og følger utviklingen tett gjennom kvelden, sier Arnesen.

Han presiserer at sinnet er rettet mot partene i konflikten og politiets mannskaper som har stått mellom konflikten. Det har vært mellom 50 og 100 personer tilstede på festen.

- Det førende har hele tiden vært hensyn til sikkerhet, liv og helse, samt hensynet til publikum og naboer. Dette har også vært grunnlaget for beslutningen om å avslutte arrangementet, sier Arnesen.

For å ha best mulig kontroll på arrangementet var ett av tiltakene politiet iverksatte å flytte festen fra torvet i Kristiansand. Dette skjedde i dialog med Kristiansand kommune.

- På torvet var har det lørdag vært flere andre arrangementer, som har samlet flere tusen mennesker, blant annet åpning av skøytebanen og julebyen, sier Arnesen.

Media

Stabssjef Vidar Arnesen er politiets talsperson og vil være tilgjengelig på telefon 404 42 240 (mottar ikke sms) mellom klokken 22.30 og 23.00, lørdag. For andre henvendelser kan pressevakt i stab for kommunikasjon lørdag kontaktes på telefon 488 95 807 eller e-post agder.kommunikasjon@politiet.no.