- Politiet var kjent med at dette kunne oppstå og har vært raskt tilstede med betydelige ressurser for å håndtere situasjonen. Politiets primæroppgave er at arrangementet ikke forårsaker fare for liv, helse og sikkerhet for publikum og involverte, sier stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Politiet jobber med å få oversikt og kontroll over situasjonen.

- Det er en alvorlig hendelse og fortsatt uavklart. Vi ber om forståelse for at vi nå arbeider på stedet og prioriterer å komme tilbake med mer informasjon så raskt vi kan. Politiet ber publikum om å trekke unna området rundt Randesund bydelshus. Politiet får bistand fra nasjonale bistandsressurser og politi fra nabodistrikter, og tar situasjonen på største alvor, sier Arnesen.

I forkant av lørdagens arrangementet har politiet mottatt informasjon som har indikert at det kunne bli ordensmessige utfordringer i forbindelse med en pågående konflikt i deler av det eritreiske miljøet.  

- Vi har nulltoleranse for vold i byen vår, og aksepterer ikke gatekamper og ordensforstyrrelser slik vi har sett fra andre byer. Politiets primæroppgave er at arrangementet ikke forårsaker fare for liv, helse og sikkerhet for publikum og involverte. Straffbare forhold vil bli fulgt opp av politiet og kan få konsekvenser for de involverte, sier stabssjefen.

Agder politidistrikt har med Kristiansand kommune forberedt seg for flere scenarioer før arrangementet, og har iverksatt en rekke forebyggende tiltak i forkant.

- Trygghet for innbyggerne i Agder settes veldig høyt og vi gjør alt vi kan for å ivareta denne. Vi har ingen informasjon som tilsier at konflikten mellom disse to partene vil rettes seg mot utenforstående og publikum, sier Arnesen.

Media

Stabssjef Vidar Arnesen er politiets talsperson og vil kun være tilgjengelig for å gi noen korte kommentarer på telefon 404 42 240. Ved manglende svar prioriteres håndtering av den pågående hendelsen. Politiet vil komme tilbake med mer informasjon så raskt som mulig. For andre henvendelser kan pressevakt i stab for kommunikasjon lørdag kontaktes på telefon 488 95 807 eller e-post agder.kommunikasjon@politiet.no.