- Informasjonen om at det kan bli ordensmessige utfordringer i forbindelse med en pågående konflikt i deler av det eritreiske miljøet, er styrket. Det er fortsatt krevende å få verifiserbar informasjon knyttet til arrangementet, men vi registrerer at det er flere personer som har kommet til Kristiansand fra andre byer i Norge med ønske om å stanse et arrangement i regi av eritreisk forening i Kristiansand, sier Arnesen.

Politiet samarbeider tett med Kristiansand kommune og har sammen iverksatt en rekke forebyggende tiltak før lørdagens arrangement. Ett av tiltakene er å flytte arrangementet utenfor Kristiansand sentrum. Agder politidistrikt har hevet beredskapen og følger situasjonen tett i forbindelse med arrangementet i Kristiansand.

- Politiets primæroppgave er at arrangementet ikke forårsaker fare for liv, helse og sikkerhet for publikum og involverte. Politiet jobber kontinuerlig med å få oversikt over situasjonen og er klare for å gripe raskt inn i situasjoner som oppstår, sier Arnesen.

Det er lørdag mye aktivitet og flere arrangementer i Kristiansand sentrum som tiltrekker seg mange mennesker og barnefamilier. Arrangementet er flyttet til en bydel utenfor Kristiansand sentrum.

- Trygghet for alle innbyggerne i Kristiansand settes veldig høyt og vi gjør alt vi kan for å ivareta denne. Konflikten virker å være knyttet til uenigheter blant personer i deler av det eritreiske miljøet i Norge og resten av verden, som handler om det sittende regime i Eritrea. Vi har ingen informasjon som tilsier at konflikten mellom disse to partene vil rettes seg mot utenforstående og publikum, sier Arnesen.

Arrangementet i regi av eritreisk forening er et fullt lovlig arrangement og politiet er pliktig til å ivareta forsamlingsfrihet. Det er også en grunnlovfestet rettighet å kunne samles på offentlig sted og fremsette sine meninger.

- Politiet skal sikre at alle kan bruke denne retten på en trygg måte, samtidig som vi unngår alvorlige forstyrrelser av offentlig ro og orden. Vi har nulltoleranse for vold i byen vår, og aksepterer ikke gatekamper og ordensforstyrrelser slik vi har sett fra andre byer, sist i Bergen i september. Straffbare forhold vil bli fulgt opp av politiet og kan få konsekvenser for de involverte, sier Arnesen.

Media
For spørsmål om saken kan stabssjef i Agder politidistrikt, Vidar Arnesen, kontaktes på telefon 404 42 240 (mottar ikke sms), lørdag 25. november. For andre henvendelser kan pressevakt i stab for kommunikasjon kontaktes på telefon 488 95 807 eller e-post agder.kommunikasjon@politiet.no.