Politiet ønsker mandag morgen ikke å være mer spesifikke på alderen til de involverte. Politiet vil sikre at pårørende er varslet før det gis ytterligere detaljer.

Politiet bekrefter at de tidligere søndag kveld var i kontakt med de involverte i forbindelse med en mindre uoverenstemmelse. Det var ingen ting i den dialogen med politiet som skulle tilsi at dette var av alvorlig art.

Ingen av de involverte er etter det politiet kjenner til folkeregistret på adressen der drapet fant sted

Politiet kan bekrefte at de har kontroll på det de antar er drapsgjenstanden, og at dette ikke er et skytevåpen.

Politiet vil i løpet av formiddagen mandag forete taktiske og tekniske undersøkelser og gjennomføre vitneavhør.

Avdøde vil bli obdusert i nær framtid.