Bilde av politi som klapper hund
Vær hundens stemme. Meld i fra til politiet eller Mattilsynet om vold mot dyr.
FotoFoto: Politiet / Even Haaland

– Brudd på dyrevelferdsloven har ofte lav oppdagelsesrisiko, og det er trolig høye mørketall. Derfor oppfordrer vi til å ha lav terskel for å melde ifra dersom man oppdager eller er vitne til vold eller annen alvorlig svikt mot dyr, sier politioverbetjent og fagspesialist på dyrevelferd, Stine Dæhli.

Vold mot dyr er forbudt etter dyrevelferdsloven § 14 og straffbart etter § 37. Dyrevelferdsloven har en strafferamme på fengsel inntil 3 år.

– Du har plikt til å varsle Mattilsynet eller politiet dersom du oppdager at noen mishandler dyr eller utsetter dyr for alvorlig vanstell, sier Nina Brogeland Laache, seksjonssjef i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Eksempler på vold kan være å:

  • bite, klype, sparke, slå strupe, brenne eller fryse dyret
  • tråkke hunden på potene
  • løfte etter hodet, beinet, halen, ørene skinnet, pelsen eller halsbåndet

Politiet skal alltid varsles i akutte tilfeller av vold eller mishandling av dyr.

Slik varsler du: