Nobel - Grand Hotell 2022
FotoPolitiet

Den generelle trafikkavviklingen i Oslo vil ikke i særlig grad bli berørt i forbindelse med utdelingen, men det vil bli enkelte kortvarige stans når kortesjer forflyttes i Oslo sentrum i områdene rundt Oslo Rådhus, Stortinget, Karl Johans gate, Grand hotell, Slottet og Nobelinstituttet.

Det er i tillegg enkelte endringer i muligheten for å parkere i nærheten av Oslo Rådhus, Stortinget, Karl Johans gate og Grand hotell.

Følg gjeldende anvisning på trafikkskilt for trafikale begrensninger og parkering.

Unngå bilkjøring i de områdene som er tilknyttet fredsprisutdelingen på Oslo rådhus i den grad det er mulig.

De trafikale utfordringene vil i hovedsak gjelde torsdag, fredag og lørdag.

Deler av Rosenkrantz gate, langs fasaden til Grand Hotel, vil i perioder bli stengt for gjennomkjøring og varelevering. Gående vil kunne passere.

Vi minner om at det foreligger et generelt flyforbud over Oslo sentrum. Luftromsrestriksjonene omfatter også privat droneflyvning, vi forutsetter at alle gjør seg kjent med dette og at forbudet overholdes.

Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt, se www.ruter.no for nærmere informasjon.

Følg oss på Twitter/X @oslopolitiops for oppdatert informasjon.