-Dette vil ikke berøre alminnelig reisevirksomhet i perioden. Hensikten er å gi politiet hjemler til økt informasjonsinnhenting knyttet til grensekontroll i perioden, sier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet

Oslo er vertskap for utdeling av Nobels fredspris, som deles ut av Den Norske Nobelkomite. Selve prisutdelingen finner sted på Nobels dødsdag den 10. desember. Seremonien foregår i Oslo rådhus, og det er knyttet en rekke arrangementer til utdelingen. Nobels fredspris tiltrekker seg en rekke gjester som har en profil som krever enkelte sikkerhetstiltak.

-Når vi i tillegg befinner oss i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon, ser vi behov for å iverksette tiltak knyttet til vår grensekontroll, sier Aune.

I tillegg til økt informasjonsinnhenting, som grunnlag for målrettet kontroll, gir dette politiet en raskere evne til å respondere dersom situasjonsbildet skulle endres i perioden.