Den savnede fiskeren er Marcus Bangås, 21 år fra Nordland.

Det ble i går søkt med store ressurser både på havoverflaten og i lufta uten å gjøre funn av den savnede.  Det er gjort funn av gjenstander som politiet mener tilhører den savnede Marcus Bangås. Fiskebruket som sto i sjøen er undersøkt.

-Dette er snakk om et enormt havområde og selv med drivbaneberegninger som tar høyde for tidevann, strøm og vindretning er det vanskelig å definere og snevre inn et søksområde. Vi ønsker derfor å bruke noen tid på dette før vi igangsetter et målrettet organisert søk, opplyser stabssjefen.

Vi har varslet forsvaret, redningsselskapet og Bristow for å kunne bistå med ytterligere overflate søk ved ulykkesstedet, inn over mot land og utover fra ulykkesstedet.  Bristow har gjort søk i området nå i formiddag.

-Driftsberegningene viser at det er mulig at havstrømmene kan ha ført den savnede mot Sørøya, men også videre ut i åpent hav. Noe som gjør leteområdet enormt.

Vi undersøker om det vil kunne la seg gjøre å søke med ROV og sonar under havoverflaten og er i ferd med å gjøre beregninger på dette i forhold til funnene som ble gjort i går samt drivbanen. Foreløpig er det ikke aktuelt å ta ROV i bruk. Det aktuelle søkeområdet er for stort til å søke med ROV.

-Med et så stort område er det krevende både å lete og organisere søket, men vi vil sette inn de ressursene som er nødvendig og som kreves i et målrettet organisert søk. Vi har et sterkt ønske om å finne den savnede, sier Sirma-Tellefsen.

I tillegg til planleggingen av SEAO-søket (søk etter antatt omkommet) er politiet i gang med etterforskningen av hendelsen.  Den andre personen som var om bord i fiskefartøyet er avhørt.

-Det som har framkommet så langt er at mannen falt over bord i forbindelse med at de skulle dra inn en garnlenke og ble så raskt ført bort av havstrømmen. Det ble kastet ut livbøye men uten hell.

Navnet på den savnede frigis i samråd med de pårørende.