Styrker a-krimsamarbeidet
Senterleder for a-krimsenteret i Troms og Finnmark Magnus Nilsen
Foto Politiet

Endringen gjøres som følge av Stortingets vedtak om et a-krimsenter for de to fylkene.

- Dette gjøres for å styrke styring, samhandling og kunnskapsdeling, med mål om enda bedre a-krimbekjempelse, sier senterleder Magnus Nilsen. 

A-krimsenteret i Finnmark ble åpnet i november 2022 med samlokalisering av politi, Arbeidstilsynet, NAV og Skatteetaten i Alta. I Troms har det siden 2020 vært et formelt a-krimsamarbeid mellom etatene uten samlokalisering.

Utvidelsen av dekningsområdet for senteret skal gi bedre styring og utnyttelse av ressursene.

- A-krimsentrene styres etter en etablert styringsmodell, og et a-krimsenter har heltidsansatte medarbeidere som jobber med tverretatlig a-krimbekjempelse. Senteret har blant annet kunnskaps- og etterretningsmedarbeidere som lager ulike produkter som grunnlag for de tverretatlige kontrollene. I tillegg får vi nå et mye større kontrollmiljø, der vi kan bruke ressurser på tvers av fylkesgrensa, sier senterleder Nilsen.

Endringen trer i kraft fra 1. januar 2024.  

 

Fakta: A-krimsenteret i Troms og Finnmark

  • Tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.
  • A-krimsenteret skal arbeide med formålet å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Troms og Finnmark.
  • Senteret er lokalisert i Alta, men har også medarbeidere med kontorplass i Troms.
  • Arbeidslivskriminalitet kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
  • Det finnes åtte a-krimsenter i Norge, med kontorsted i Alta, Bodø, Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Tønsberg og Kristiansand.