PST beskriver i en oppdatert trusselvurdering til politiet at kirker og kristne forsamlingssteder fremstår som aktualiserte terrormål i Europa. Trusselnivået i Norge er uendret, men PST har nylig vurdert at trusselen mot jødiske og israelske mål er skjerpet i Norge.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Selv om det ikke foreligger konkrete trusler mot Norge, har politidirektøren etter en samlet vurdering besluttet midlertidig bevæpning for å sikre en best mulig beredskap gjennom nyttårshelgen, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.

Befolkningen kan oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi de nærmeste dagene, men oppfordrer ellers til å feire nyttår som normalt.

− Nyttår er en tid som samler mange mennesker til ulike arrangementer i trossamfunn. Dette er et forebyggende og trygghetsskapende tiltak som bidrar til å styrke beredskapen gjennom å sikre økt innsatsevne og hurtighet i responsen fra politiet over hele landet, avslutter Vangen.

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet
Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet