Kripos ankom Bodø i ettermiddag og vil umiddelbart reise ut til åstedet. De vil sammen med kriminalteknikere fra Bodø starte opp arbeidet på åstedet og gjøre nødvendige kriminaltekniske undersøkelser.

Politiet har snakket med mulige vitner i nærområdet. Det er gjennomført en rekke vitneavhør i den hensikt å få kartlagt hendelsesforløpet. Politiets etterforskning er innrettet mot å finne ut hva som har skjedd, og hva som er motivet. Vi har fortsatt grunn til å tro at den antatte gjerningspersonen er blant de døde, men det er tidlig i etterforskningen og vi etterforsker også hvorvidt det kan ha vært andre involverte.

En av de tre døde er formelt siktet i saken, men av hensyn til den pågående etterforskningen vil ikke politiet opplyse om hvem av de tre dette er.  Dette er informasjon som politiet holder tilbake inntil nødvendige avhør er foretatt.

Politiet har alt av tilgjengelig ressurser på saken. Hovedfokus er fortsatt på etterforskningen, men vi følger også opp etterlatte og pårørende som er sterkt berørt i saken.

Politiets tanker går til de pårørende og etterlatte i denne saken med tragisk utfall.