– Meteorologene har meldt kraftig vind og snøfokk i Agder de neste par dagene, noe som gjør det svært krevende å ferdes på veiene. Med kraftig snøfokk vil sikten bli dårlig og desto større fare for ulykker. Store snømengder i og langs veiene har allerede ført til at mange privatbilister og vogntog har kjørt seg fast og det er svært lang ventetid på veihjelp. Vi oppfordrer derfor folk som ikke har helt nødvendig ærend, om å la bilen stå, sier avsnittsleder ved politiets operasjonssentral i Agder, John Repstad.

Tirsdag har det vært flere møter mellom politiet, veimyndighetene og fylkeskommunen for å få en oversikt over situasjonen og diskutere hvordan utfordringene best skal løses.

Unngå stopp i tunneler
På E18 på strekningen mellom Lillesand og Grimstad var det tirsdag ettermiddag saktegående kø i begge retninger, spesielt østover. Ekstra utfordrende er det ved innkjøringen til Lillesand ved Gaupemyr.

– Statens vegvesen melder at flere bilister stanser i tunneler for å fjerne snø fra bilene. Dette har skapt farlige situasjoner og politiet henstiller alle bilister til å unngå stans i tunnelene. Dersom dette fortsetter kan det i ytterste konsekvens medføre at tunneler blir stengt for å ivareta sikkerheten, sier Repstad.

Værsituasjonen
I tillegg til kraftig vind og snøfokk, meldes det om fortsatt snøfall de neste dagene. Myndighetene døgnovervåker de viktigste veistrekningene.

Fylkeskommunen rapporterer at det er noen utfordringer med brøyting i Arendal sentrum. Sørlandet sykehus har etablert samarbeid med Røde Kors som har stasjonert ut en rekke snøscootere langs kysten i Agder. Disse kan for eksempel bli brukt der ambulansene ikke kommer frem.

Mange folk i arbeid
Veimyndighetene og entreprenørene har tirsdag svært mange folk i sving for å forsøke å holde veiene åpne. E18 og E39 er det de sentrale veimyndighetene som har ansvaret for, mens fylkeskommunen og de enkelte kommunene har ansvaret for fylkesveiene og de kommunale veiene.

 

Media:
Pressevakt i Statens veivesen, transport og samfunn: 95300727
Politiets operasjonssentral: 38136520