- Dette er en krevende og omfattende etterforskning, begynner politiadvokat Ole Jacob Garder. – Det er mye informasjon som må gjennomgås, og vi jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet og innhenter informasjon gjennom vitneavhør, gjennomgang av beslag og andre undersøkelser, sier han.

I store saker som denne er det vanlig at politiet jobber med flere teorier om hva som kan ha skjedd og politiet bekrefter at det har blitt gjort funn på åstedet som styrker noen andre teorier. Hva funnene består i og hvilke vurderinger som gjøres kan politiet ikke gå i detalj på.

- Det er et krevende åsted å lese. Basert på summen av opplysningene politiet har, er vi nødt til å holde mulighetene åpen for at det kan ha vært et annet hendelsesforløp enn vi hittil har jobbet ut ifra, sier Garder.

Garder sier videre at i tillegg til å jobbe med hovedteorien om drap, har de nye opplysningene også gitt grunnlag for å undersøke nærmere teorien om drap og selvdrap, men også en teori om at den savnede kvinnen kan ha blitt drept først. - I og med at den savnede kvinnen ikke har gitt livstegn fra seg, kan det ikke utelukkes at det kan ha tilstøtt henne noe. Det er en prioritert oppgave å finne kvinnen, og et alternativ vi ikke kan utelukke og følgelig må undersøke er at hun befinner seg i terrenget nær boligen, sier han. Som en del av disse undersøkelsene ble det onsdag kveld foretatt søk med både politihunder og drone i området rundt åstedet. Torsdag vil politihelikopteret også gjennomføre søk samme sted.

Mannen som ble funnet død vil bli obdusert torsdag, men av hensyn til etterforskingen ønsker politiet foreløpig ikke gå nærmere inn på hva resultatene av undersøkelsen sier med tanke dødsårsak.

Politiet er fortsatt interessert i informasjon fra vitner eller andre som kan ha informasjon som kan være til hjelp i kartleggingen av hva som har skjedd. Tipsnummeret til politiet er 476 96 500.

 

 

 

Publisert 3.janiar 2023:

En kvinne i slutten av 40-årene er etterlyst og siktet for drap på en mann i 50-årene i Stavern. Kvinnen er ikke pågrepet og politiet ønsker tips på telefon 476 96 500 hvis noen kan bidra med å kaste lys over saken.

Politiet rykket ut tirsdag kveld, 2. januar, til en adresse i Stavern hvor det ble gjort funn av en død mann. På bakgrunn av funn på stedet har politiet igangsatt drapsetterforskning.

Mannens samboer er nå siktet for drap, men er foreløpig ikke pågrepet. Politiet har heller ikke hatt kontakt med kvinnen. Den avdøde mannen er ikke formelt identifisert, men politiet har en formening om hvem det kan være. De pårørende er varslet med forbehold om at politiet ikke har fått bekreftet en sikker identitet.

- Det har i løpet av natten blitt gjennomført en rekke taktiske og tekniske undersøkelser og dette vil fortsette ut over dagen onsdag, sier politiadvokat Ole Jacob Garder.

Politiet ønsker onsdag formiddag ikke å utdype hvorfor de mistenker kvinnen for drapet utover at funn på åstedet gir skjellig grunn til siktelsen. – Det er samtidig naturlig at politiet jobber ut ifra flere teorier om hva som kan ha skjedd og vi holder alle muligheter åpne, men først og fremst ønsker vi å komme i kontakt med kvinnen, sier Garder.

Det er for tidlig å ha noen formening om motivet for hendelsen. Kvinnen og mannen var bostedsregistrert på samme adresse, og hadde kun bodd på adressen i noen måneder. Garder opplyser også at verken den etterlyste kvinnen eller mannen de antar er den omkomne er kjente av politiet fra tidligere.

Det er kommet inn enkelte tips til politiet i saken, men ingen tips har foreløpig resultert i at kvinnen er funnet.

Politiet er interessert i tips fra publikum som kan bidra til å kaste lys over hendelsen.

- Politiets fremste oppgave nå er å finne kvinnen og deretter å få avdekket hendelsesforløpet, sier Garder.

Politiets tipstelefon er 476 96 500.