Selv om hendelsesforløpet nå begynner å bli klart for politiet, er motivet fortsatt uklart. Politiet har gjort flere elektroniske beslag, og gjennomfører også andre undersøkelser og vitneavhør for å forsøke å finne ut av hva som kan ha vært foranledningen til drapene. Å klarlegge hendelsesforløpet og motiv står sentralt i politiets videre etterforskning, og av hensyn til denne kan vi ikke gå nærmere inn på detaljene i hva etterforskningen har vist.

Alle de tre døde ble obdusert på Universitetssykehuset i Tromsø denne uken. Politiet venter nå på en foreløpig obduksjonsrapport. Når den er klar vil den bli et viktig bidrag inn i den videre etterforskningen.

Nordland politidistrikt har fått bistand fra Kripos både til kriminaltekniske undersøkelser på åstedet og til analyse av etterforskningsmaterialet. Totalt bistår Kripos med fire personer.