Dette føyer seg inn i rekken av andre grove narkotikasaker som er og har vært under etterforskning det siste året, hvor politiet blant annet har beslaglagt narkotika, avdekket flere hasjplantasjer, samt tatt beslag i utstyr for tilvirkning, pakking, oppbevaring og distribusjon av narkotika.

Politiet ser svært alvorlig på mengden narkotika som er i omløp i våre kommuner, men kan samtidig fastslå at mørketallene er store. Den rekrutteringen som gjøres i miljøet av barn helt ned i barneskolealder og den generelle utviklingen vi ser i vårt lokalsamfunn er bekymringsverdig og noe som krever en felles innsats fra hele samfunnet for å bekjempe. Grov narkotikakriminalitet og forebygging vil alltid ha et fokus hos politiet, og politiet er avhengig av samarbeid med helsevesen, kommune, skole og foresatte.