Politiet har i fengslingsperioden foretatt en omfattende gjennomgang og analyse av beslag. Det er gjennomført kriminaltekniske analyser, avhør av de siktede og vitner, samt undersøkelser av digitale spor. Etterforskningen gjør at politiet ber om fire nye uker varetekt. Det gjenstår fortsatt analysearbeid, samt flere taktiske og tekniske etterforskningsskritt.

Hypotesen om at det kan ha tilstøtt Stian Hole noe kriminelt er styrket gjennom politiets etterforskning. 

Stian Hole er savnet og siste sikre observasjon av ham var 7. juni 2023 på Storjord i Hamarøy kommune. Siden da har politiet fulgt alle spor i søket etter savnede, og saken har vært etterforsket bredt ut fra flere hypoteser om hva som kan ha skjedd med Hole. Det er opplysninger som er fremkommet i etterforskningen som har gjort at politiet har valgt å sikte de tre som nå er varetektsfengslet.

Politiet ønsker fortsatt at personer som mener å ha informasjon i saken, tar kontakt på telefon 02800.