Hovedformålet med evalueringen har vært å identifisere læringspunkter som kan bidra til langsiktig forbedring i politiets kontrollvirksomhet for å sikre trygghet i lokalsamfunn, og økt tillit til politiet blant utsatte grupper eller minoriteter. I alt mottok 4278 personer en kvittering ved personkontroll i testperioden.

– Denne rapporten gir oss et kunnskapsgrunnlag som blir viktig i arbeidet fremover. Det pekes på viktige læringspunkter og gis anbefalinger om hvordan politiet kan bli bedre, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet Bjørn Vandvik.

Evalueringen er gjennomført av Oslo Economics i samarbeid med NIBR ved Oslo Met, på oppdrag fra Politidirektoratet. Evalueringen har omhandlet tre hovedtema: implementeringen av pilotprosjektet, virkninger for politiets arbeidsmetodikk og virkninger for innbyggerne.

Politidirektoratet har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å komme med en vurdering og en anbefaling om veien videre. Denne skal følge med politiets årsrapport, som har frist til departementet i mars i år.

– Politidirektoratet vil nå gjennomføre dialogmøter med organisasjonene om innholdet i evalueringen og få deres innspill, også fra andre utredninger de selv har gjennomført. Dette vil vi ta med oss i det videre arbeid når en anbefaling om veien videre skal gis til Justis- og beredskapsdepartementet denne våren, avslutter Bjørn Vandvik.  

Last ned og les rapporten her