Det er stadfesta via obduksjon.

Dei pårørande er informerte om at namnet blir gitt til media.

Det var to personar registrert på adressa og ein annan person klarte å ta seg ut av bustaden.