Droner med fire bilder i bakgrunnen
Foto: Haakon Stensrud, politiet.

Dronene har vært mye brukt siden innføringen for et drøyt år siden og har operert cirka 3000 flytimer siste året.

-De mest gledelig er resultater som er gjort i søk- og redningsaksjoner. Det er gjort 80 funn i med droner leteaksjoner siden oppstarten av dronetjenesten, sier Jørgen Lunde Ronge som er operativ leder for droner i nasjonale beredskapsressurser.

I starten var det få funn og man begynte å se på måten men søkte med drone. Dette har gitt resultater.

-Etter at vi systematiserte måten vi bruker droner i søk og redning er antall funn per dronepilot 9-doblet fra 2021 til 2023, sier politioverbetjent Andreas Aalstad Nilsen. Dronebilene skal blant annet brukes til å forbedre søkeoperasjoner.

-Når det gjelder søk med droner er norsk politi helt i front i verden. Denne kunnskapen som man utviklet ønsker man å dele med andre. Det er snakk om å redde liv så dette kan vi ikke sitte på, sier Nilsen.

Dronebiler


Så langt er over 100 dronepiloter utdannet, droner er anskaffet, og nå av dronebilene utlevert. Dermed har nok i milepæl nådd, alle politidistrikter har fått dronebiler. Like før jul ble de første utlevert. Denne uka hentet Øst, Innlandet, Sør-Øst, Agder og Sør-Vest politidistrikter de siste bilene. 

Bilene er uniformerte Mercedes Sprinter som er spekket med droner, skjermer, politiklienter, ladeinfrastruktur og annet teknisk utstyr. Det er blant annet mulig for å styre droner mens man sitter inne i bilen beskyttet fra vær og vind. Kjøretøyet er også rigget med sitteplasser til annet personell involvert i oppdraget, og vil fungere som gode samlingsplasser for gjennomføring av oppdrag.

Utvikling og anskaffelser av bilene har skjedd i tett samarbeid mellom PFT, OPD, POD og PIT. 

image5a43g.png

Foto: Haakon Stensrud, politiet.