Den omkomne kvinna
Foto av Hege Mariann Einang blir delt etter ønskje frå pårørande.
FotoPrivat foto

Dei pårørande er informerte om at namnet blir gitt til media.