Personen som politiet anser som hovedmistenkt ble varetektsfengslet i fire uker fra 18. januar 2024. Politiet tar sikte på å forlenge fengslingen frem til en eventuell hovedforhandling.

Bestilte varer i andres navn

De siktede er mistenkt for å ha utgitt seg for å være privatpersoner og sentrale personer i flere norske bedrifter. De skal ha forledet teletilbydere til å opprette abonnement i de fornærmede eller selskapenes navn. Telefonnumrene ble brukt til å foreta uautoriserte bestillinger av varer og verdier i de fornærmedes eller selskapenes navn. I enkelte tilfeller skal de ha fått tilgang på sensitiv informasjon som er misbrukt til å foreta overføringer fra de fornærmedes nettbank.

Etterforskningen har per nå kartlagt at det dreier seg om et titalls fornærmede og i overkant av 100 bestillinger.

Samarbeid med næringslivet

Telekomtilbyderne Telia og Telenor avdekket bedrageriene og anmeldte forholdet i desember. Politiet er godt fornøyd med samarbeidet med telekomtilbyderne og det omfattende analysearbeidet som er gjort av dem i forkant av anmeldelsene.

Politiet har også hatt ett tett samarbeid med Posten Bring for å avdekke relevante forsendelser og drive med skadebegrensning ved å forhindre utlevering av pakkene.

Samarbeidet med næringslivet har vært utslagsgivende for at politiet raskt har pågrepet de siktede og avdekket omfanget av bedrageriene.

Basert på de siste årenes økning i forsøk på digitale bedragerier har telekomtilbyderne og politiet utviklet et tett og godt samarbeid. Dette medfører at partene kan ta en mer proaktiv rolle i å forebygge denne typen bedragerivirksomhet

Beslag i verdigjenstander

De siktede i saken er en mannlig norsk statsborger i 40-årene og en utenlandsk kvinnelig statsborger i 30-årene.

For å sikre erstatningskravet til de fornærmede har politiet tatt beslag i en rekke verdigjenstander og heftelse i en av de siktedes bopel på i underkant av 5 millioner. Heftelsen vil være gjenstand for muntlige forhandlinger i tingretten i løpet av de neste månedene.

Politiet er fortsatt tidlig i etterforskningen og jobber nå med å gjennomgå den omfattende mengden beslag som er foretatt i saken for å knytte dette opp mot bedrageriene.