Antatt gjerningsmann ringte selv inn til politiet, og varslet at han hadde drept sine to døtre og barnebarn og at han ville ta sitt eget liv. Da politiet kom til stedet, fant de fire døde.

Flere sentrale etterforskningsoppgaver skal gjennomføres i dag, blant annet obduksjon av de døde, hvor også en tar sikte på å gjennomføre formell identifisering. Vi kommer derfor ikke til å si noe mer nå om dødsårsak, hendelsesforløp eller detaljer fra åstedet. Vi ber om forståelse for dette, både av hensyn til etterforskningen og til pårørende.

Det har vært gjennomført flere avhør i saken utover kvelden i går, og fortsatt vil avhør være en sentral oppgave for å belyse hva som kan ha vært utløsende for hendelsen. Etterforskningen pågår for fullt. 

- Dette er åpenbart en veldig alvorlig og ufattelig trist sak. Det viktigste for politiet nå er å gjennomføre en bred og grundig etterforskning, samtidig som vi skal prøve å ivareta pårørende på en så god måte som mulig, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Når det gjelder bistandsadvokat og oppnevnelse av forsvarer for siktede, er dette under oppfølging. Vi vil komme tilbake med informasjon når dette er avklart.

Politiet har per nå ikke mer informasjon å gå ut med.

Oppdatering 24.01.24 kl. 11:41: Politiinspektør Grete Lien Metlid vil være tilgjengelig for media i presserommet på Politihuset på Grønland for intervjuer i saken fra kl 13.00.

Oppdatering 24.01.24 kl. 21:02: Status angående oppnevnelse av bistandsadvokater, er at det nå pågår en prosess for å få oppnevnt Hege Salomon som bistandsadvokat for mor til den ene avdøde kvinnen og Knut Ole Bakke Hansen som bistandsadvokat for mannen som er far til barnet som også var samboer til den andre avdøde kvinnen.

Når det gjelder siktede så har Tingretten oppnevnt Gunhild Lærum som forsvarer.

Oppdatering 25.01.24 kl. 11:17: Politiet har foreløpig ingen nye opplysninger å gå ut med i saken. Politiets må å ivareta og informere de pårørende først før vi går ut med ytterligere informasjon. Av den grunn vil en oppdatering først skje i ettermiddag.

Grete Metlid tar sikte på å gjennomføre en pressebrief for pressen kl 16.00 i presserommet på Politihuset på Grønland. 

Oppdatering 26.01.24 kl. 09:32: I forbindelse med drapene i Nes vil Grete Lien Metlid, leder Felles enhet for etterforskning og etterretning, være tilgjengelig for media fra kl 15:30 i dag. Hun vil gi en felles oppdatering, med mulighet for enkeltintervjuer. (Tidspunktet ble justert 13:51.)

Sted: Presserommet i Politihuset, Grønlandslandsleiret 44.

Relatert artikkel: Fire personer døde i Nes