– Antall drap i Norge har de siste ti årene vært relativt stabilt. Antallet i år, med 38 ofre, er imidlertid det høyeste siden 2013. Norge har sammenliknet med andre land få drap. I små tallmaterialer kan endringer i antall gi store prosentvise utslag, sier leder for Voldsseksjonen ved Kripos, Sigurd Moe.

Blant gjerningspersonene var 91 prosent menn, 61 prosent er tidligere domfelt i Norge og 57 prosent var påvirket av alkohol eller andre rusmidler på drapstidspunktet. Halvparten av gjerningspersonene var arbeidsledige eller trygdet.

Les hele rapporten her. 

Antallet gjerningspersoner over 51 år, som var 14 personer i 2023, er høyere enn snittet på fire personer per år de siste ti årene. 76 prosent av drapene ble begått i private hjem.

– Godt over halvparten av ofrene ble drept av noen i en nær relasjon. Ser man mer generelt på drapssaker i Norge blir kvinner oftest drept av noen i en nær relasjon, mens menn oftest blir drept av en bekjent. Litt under halvparten av ofrene var kvinner, sier Moe.

– Vi har registrert en økning i drap i 2023, og da spesielt på partnerdrap. Politiet og hjelpeapparatet må ta vold i nære relasjoner på alvor. Man vet at de aller fleste partnerdrap har en forhistorie med vold. I flere av disse sakene er det snakk om varslede drap, sier Moe. 

Kniv var den mest utbredte drapsmetoden og ble brukt i 42 prosent av sakene. Elleve av drapsofrene ble drept med skytevåpen. Dette er høyere enn snittet de ti siste årene, som er under fire per år.

Det foreligger siktelse i samtlige drap registrert i 2023.