Ytterligere opplysninger om levningene, kan politiet på dette stadiet av etterforskningen ikke kommentere.

– Grunnen til dette er at politiet ikke ønsker at vitner som kan ha relevant informasjon i saken skal påvirkes av informasjon de leser i media, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen.

Det kan på et senere stadiet i saken være aktuelt å gå ut med mer opplysninger om dette.

– Men jeg kan bekrefte er at det er gjort beslag i lavvoen, og også flere andre steder på eiendommen som politiet vil karakterisere som interessante og som er sendt inn til Kripos for analyse. Vi venter fortsatt på svar på flere av disse sporprøvene, sier Nytrøen.

Det er en sentral del av politiets etterforskning å kartlegge all aktivitet som er skjedd på gården i Løten i perioden nyttårsaften frem til og med 24. januar.

– Hvis publikum har opplysninger om aktivitet på eiendommen i denne perioden, så oppfordrer vi dem om å ta kontakt med politiet, sier Nytrøen.

Tips kan ringes inn til politiet på 94 01 65 55 eller ved å bruke gå inn på politiet.no for å tipse (https://tips.politiet.no/web/).

– Vi ønsker å komme i kontakt med alle personer som har vært på gården i Løten i denne perioden, opplyser Nytrøen.

Gårdsdriften og dyrene blir ivaretatt av kyndige personer. Mattilsynet er også koblet på for å sikre at alt går for seg på forsvarlig måte. Dette er ikke til hinder for politiets etterforskning.

Siktedes nærmeste familie ber om ro fra media.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert 27. januar:

En kvinne er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud i forbindelse med at en mann er savnet. Politiet har i dag endret siktelsen. Hun er nå siktet for drap eller medvirkning til drap på den savnede mannen i 30-årene.

Politiet har siden onsdag gjennomført omfattende kriminaltekniske undersøkelser på eiendommen. Det er gjort en rekke beslag, og noen av funnene vært avgjørende for at siktelsen nå er endret.

Politiet har funnet spor av blod fra den savnede mannen på gården. Det er også funnet levninger på gården. De foreløpige analysene viser at disse levningene stammer fra et menneske. Om dette er fra den savnede, vil det ta ca. en uke å få svar på. Den siktede kvinnen avhøres på nytt i dag hvor hun får vite om endringen i siktelsen.

Etterforskningen pågår fortsatt for fullt, med videre tekniske undersøkelser og avhør for å kartlegge hva som har skjedd og få klarhet i hvor mannen har oppholdt seg siste tiden og hva som er skjedd med han.

Politiet legger foreløpig til grunn at siste sikre livstegn trolig er på nyttårsaften. I løpet av etterforskningen har det kommet opplysninger om to mulige livstegn fra den savnende mannen i januar. Politiet jobber nå med å verifisere disse opplysningene.

Den siktede kvinnen og den savnede mannen har hatt en nær relasjon. Det å kartlegge relasjonen mellom dem er noe politiet jobber med i etterforskningen.

Med utvidelsen av siktelsen har vi i dag lukket noen hypoteser, men vi etterforskninger for fullt etter flere hypoteser som må avklares. Det er ikke flere mistenkte per nå.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publisert 26.01.24:

Kvinnen er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse. Hun er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud i forbindelse med at en mann er savnet.

Mannen ble formelt meldt savnet av nær familie 12. januar. Siste sikre observasjon av mannen er nyttårsaften, men politiet har også fått opplyst at mannen skal ha vært i live på to datoer i januar. Dette undersøkes nærmere.

Han er folkeregistrert i Grenlands-området i Sør-Øst politidistrikt, men har hatt tilhold på en gård på Løten den senere tid. Siste observasjon av mannen skal ha vært på Løten.

Etterforskningen pågår for fullt, og også fredag er det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på en gård på Løten.

Innlandet politidistrikt får bsitand fra Kripos, og det er sendt inn en rekke prøver til Kripos til nærmere undersøkelser.