En mann 60-årene er savnet i forbindelse med brannen, og rettsmedisinske undersøkelser vil kunne bekrefte om det er den savnende mannen som er funnet omkommet.

-Politiet er i gang med kriminaltekniske undersøkelser på brannåstedet og vil fortsette med dette i dag. Vi er også i gang med vitneavhør og har varslet pårørende om funn av en omkommet person, opplyser politiadvokat Ylva H. Kvikstad.

Ut ifra de foreløpige undersøkelsene framstår det som om brannen har startet i den boenheten hvor avdøde og en til person befant seg. Den andre personen  skal ha fått hjelp til komme seg ut.

-Vi er i gang med vitneavhør,  men vi er fortsatt tidlig i etterforskningen og det er for tidlig å si noe om brannårsak. Vi etterforsker saken bredt og kan på nåværende tidspunkt ikke konkludere noe hva gjelder brannårsak eller om brannen kan ha vært påsatt eller ei. Vi kan ikke utelukke noe så tidlig i etterforskningen, opplyser politiadvokat Ylva H. Kvikstad.