Med dette ekstremværet er det ventet vind opp mot orkan styrke. Mest vind er det meldt på Helgeland, men også nordover i fylket er det meldt svært mye vind. Det ventes lokalt ekstreme vindkast på 35-50 m/s fra sørvest, og orkan på kysten. Med vinden følger også nedbør, noe som vil skape fare for snø- og sørpeskred i tillegg til ekstra utfordringer for ferdselen ute.

- Politiet i Nordland oppfordrer folk til å utvise aktsomhet når man ferdes ute, ved å se opp for løse flygende gjenstander, samt begrense ferdsel i strandsona. Vurder om det er nødvendig å oppholde seg utendørs, sier stabssjef i Nordland Politidistrikt, Bent Are Eilertsen.

Oppfordrer til hjemmekontor

Politiet i Nordland har fortløpende tett dialog med beredskapsaktørene i fylket og kommer med to oppfordringer til torsdagen:

De om har mulighet til det, bør vurdere å ha hjemmekontor denne dagen. I tillegg bør skolene vurdere om elevene kan holdes hjemme på torsdag.

Vurder om kjøreturen kan utsettes

De som kan utsette kjøreturen sin, bør gjøre dette. Veier og bruer kan på kort varsel bli stengt.

Myndighetene anbefaler at de som er i området om mulig holder seg inne. Følg råd fra beredskapsmyndigheter og sjekk veimeldinger (175.no) dersom du MÅ kjøre.

I tillegg bør en følge råd og sjekke status fra transportaktører. Båtruter vil nok bli innstilt og været kan skape problemer for flytrafikken.

Før været slår til for fullt, bør hver enkelt husstand vurdere tiltak for å begrense skade.