Det var 30 år gamle Katrine Nordli Korslund, Victoria Nordli Korslund, 24 år og 11 måneder gamle Emily Nordli Andresen som ble funnet drept i en bolig på Nes 23. januar i år.

Media har fått tilgang til bilder av drapsofrene.

Budskap som de pårørende ønsker videreformidlet:

- Vi vil sette stor pris på at vi som pårørende skjermes og ber om respekt for at pressen kun bruker de tilsendte bildene.

Bistandsadvokatene og politiet henstiller media om å respektere dette ønsket.

I tillegg ber de pårørende om mest mulig ro rundt saken, og at man er forsiktig med spekulasjoner.

Eventuelle spørsmål rundt publiseringen kan rettes til bistandsadvokatene.

Oslo politidistrikt etterforsker dødsfallene.