Han er tidligere dømt for tilsvarende forhold. Den første dommen falt sommeren 2022 og den andre sommeren 2023.

I denne saken skal han totalt ha medvirket til å ha svindlet til seg et utbytte til en verdi av 4,2 millioner kroner.

- Dette er en spesiell sak. Det er bekymringsverdig at gjerningspersonen er så ung og at han tidligere er idømt ungdomsstraff for lignende forhold, sier politiadvokat Hanna Kaplon.

Metoden som 18-åringen benyttet var å sende ut et betydelig antall svindel-SMS, såkalt phising. En annen gjerningsperson ringte deretter opp de fornærmede i saken opp og forledet dem til å gi fra seg personsensitiv informasjon som BankID, før deres kontoer ble tømt.

Han skal også ha forledet forretninger til å sende han varer for store verdier ved bruk av andres personnummer. Han skal også ha opprettet mobilabonnement i andres navn.

18-åringen var tidligere idømt en ungdomsstraff med en gjennomføringstid på 18 måneder. Han var i tillegg idømt ungdomsstraff på 6 måneder, som nå ble omgjort til ubetinget fengsel. Straffen ble dermed fengsel i 3 år og 3 måneder, hvor 1 år og 3 måneder gjøres betinget med en prøvetid på 4 år, slik at tiltalte skal sone 2 år i fengsel.

Han må også betale erstatning til de fornærmede i saken.