Politiet presiserer at det også regnes som voldtekt å ha fått barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Mannen har over flere år kommet i kontakt med mindreårige gutter gjennom sin jobb i en dagligvarebutikk, og er nå siktet for seksuelle overgrep mot flere av guttene. Han er også siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for å ha utvist seksuelt krenkende atferd. I tillegg er han siktet for å ha produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Siktelsen er foreløpig, og kan bli utvidet.

Dette er en omfattende og alvorlig sak. Politiet har gjennomført flere etterforskningsskritt i saken, blant annet en rekke tilrettelagte avhør, innhenting av dokumentasjon m.m.  Det gjenstår mye etterforskning i saken, herunder gjennomgang av en stor mengde datamateriale.

Saken etterforskes ved Enhet vest i Oslo politidistrikt.

Forsvarer for siktede er Marianne Darre-Næss.