Etterforskningen av saken har vært og er komplisert – dels fordi vi mener å ha med kriminelle som bruker store ressurser på å skjule sin kriminelle virksomhet, men også fordi vi etter vår oppfatning har å gjøre med grensekryssende kriminalitet. En del av etterforskningen har den siste tiden skjedd i Sverige.

På bakgrunn av etterforskningen som er foretatt mener vi å ha dannet oss et bilde av et mulig bakenforliggende motiv for handlingen, samt avdekket aktører som på ulike måter har bidratt til utføringen.

Tirsdag 30. januar pågrep politiet en norsk mann i Norge og en svensk kvinne i Sverige. Torsdag 1. februar ble også en svensk mann pågrepet i Sverige. Ytterligere en svensk mann ble formelt siktet.  

Den norske mannen og de tre svenske personene er alle siktet for forsøk drap og/eller medvirkning til dette. Den norske mannen ble onsdag 31. januar fengslet for en periode på to uker. De to svenske pågrepne sitter i varetekt i Sverige og er begjært utlevert til Norge. Den tredje svenske siktede sitter i varetekt i annen sak i Sverige. Han er også begjært utlevert til Norge, men det er per nå uklart når den prosessen kan starte.

Fremover vil etterforskningen konsentrere seg om å kartlegge de faktiske forhold fullt ut og å avklare de siktedes roller nærmere.

-------------

Priv til red.

Påtaleansvarlig Grete Bollestad vil være tilgjengelig på tlf. 969 46 806 fra kl. 13:00-14:00

Vi gjør oppmerksom på at telefonnummeret til politiadvokaten går inn i en sløyfe, og får du ikke svar når du ringer, blir du satt i en kø og vil få svar så snart som mulig. Dette telefonnummeret er bare bemannet i den gitte tidsperioden.

For praktiske spørsmål, ta kontakt med pressevakt på tlf. 488 66 885 (bemannet hverdager kl. 08.00-15.30).