– Politiet mener siktedes forklaringer i politiavhør ikke stemmer overens med hva etterforskningen ellers gir, og vi mener derfor at mistankegrunnlaget ikke er svekket, opplyser politiinspektør Henning Klauseie.

Mannen i 70-årene som ble funnet død 30.12 i fritidsboligen på Flisa, døde av et skudd i hodet. Det var den siktede kvinnen som ringte AMK og varslet om dødsfallet, og politiet rykket rutinemessig ut da dødsfallet var uventet. Mannen hadde et lite sår i hodet som politiet reagerte på, og det ble besluttet obduksjon. Som tidligere opplyst, var det da den foreløpige obduksjonsrapporten kom at politiet startet drapsetterforskning.

– Det er tatt beslag i en rekke skytevåpen ulike steder, men det våpen som avfyrte det dødelige skuddet, er foreløpig ikke funnet, opplyser Klauseie.

Både mannen og kvinnen er registrert med våpen, men det er gjort beslag av våpen som ikke er registrert på noen av de involverte. Politiet mener at det er brukt et håndvåpen, men dette våpenet er ikke funnet.

– Behovet for å finne dette våpenet er påtrengende, og inntil dette er funnet er det en løpende fare for at bevis påvirkning, sier Klauseie.

Fengslingsmøtet er klokka 13.00 i Østre Innlandet tingrett, Hamar.