I etterforskningen er motiv og hendelsesforløp sentrale spørsmål politiet søker å avklare. Dette arbeidet vil kunne ta tid.

Vi jobber fremdeles med å samle inn opplysninger og gjør det vi kan for avklare hvorfor dette skjedde.

Når det gjelder hendelsesforløpet gjennomgår vi informasjon vi har innhentet, blant annet kartlegging av de involvertes bevegelser og tidslinje.

Det er funnet flere våpen på åstedet. Våpen som var registreringspliktige var registrert, øvrige våpen var ikke registreringspliktige.

Det gjenstår fremdeles flere avhør i saken, i tillegg til blant annet tekniske undersøkelser.