- Politiet er avhengig av høy tillit i befolkningen for å lykkes med samfunnsoppdraget. En viktig forutsetning for å opprettholde tillit er at innbyggerne opplever å få levert de tjenester de har behov for. Da må vi både søke kunnskap om innbyggernes behov og opplevelse av polititjenestene, bidra til god forventningsavklaring og innrette våre eksterne kanaler mest mulig effektivt og forutsigbart. Undersøkelsen kan gi oss informasjon om hvilke forventninger innbyggerne har i møte med politiet, og det kan også gi oss noen svar på hva som påvirker tilliten til oss, sier politimester Ole B. Sæverud.

I Sør-Øst har i overkant av 2 700 personer svart på undersøkelsen. Svarene på hvilke kriminalitetstyper man er bekymret for sammenfaller med funn i landet forøvrig.

Bekymring for kriminalitet

Det er størst bekymring for å bli utsatt for identitetstyveri, tyveri på offentlig sted og skremmende eller plagsom adferd. Når det gjelder bekymring knyttet til bruk av digitale tjenester er det noen demografiske ulikheter. Undersøkelsen viser at voksne over 50 er mer bekymret for id-tyveri og bedrageri på nett, mens det i den yngre aldersgruppen er størst bekymring for å bli utsatt for billeddeling uten tillatelse.

- Funnene i undersøkelsen vil gå inn i planleggingen vår framover også. Blant annet gjennom god samfunnsdialog, både lokalt gjennom politiråd, men også med andre vi er avhengig av å samarbeide med. Å opprettholde tilliten til politiet et konkret mål vi skal jobbe mot også i 2024.

Her kan du lese resultatene fra undersøkelsen som omhandler Sør-Øst.

Innbyggerundersøkelsen 2023 Sør-Øst.pdf

 Hovedrapport

  • Innbyggerundersøkelsen