BIldet viser en lastebil og en personbil. To personer laster varer fra lastebilen over i personbilen.
Overlevering av narkotika.
FotoKripos

– Vi ser at det er en alvorlig situasjon der Norge kan bli et transittland for narkotika, og at både politiet, Tolletaten og andre samfunnsaktører må samarbeide og jobbe målrettet for å motvirke denne utviklingen, sier leder for etterforskningsavdelingen ved Kripos, Eivind Borge.

Her kan du lese hele rapporten: 

Nasjonal trusselvurdering kriminelle nettverk 2023

Samtidig peker rapporten på trusselen fra svenske, marokkanske, albanskspråklige og litauiske kriminelle nettverk.

— Dette er nettverk vi ser har et transnasjonalt perspektiv, som opererer i Norge. Flere av disse har direkte kontakt med narkotikakartell i Sør-Amerika, og forsyner norske kriminelle nettverk med narkotika. De er høyst profesjonaliserte, og leverer forskjellige typer tjenester i den kriminelle verdikjeden. Vi ser også at flere av nettverkene har kontroll på store deler av denne verdikjeden selv, sier Borge.

Trusselen mot Europa har aldri vært høyere

Nasjonal operasjon rettet mot kriminelle nettverk (OP KN) ble iverksatt i 2019 av riksadvokaten og politidirektøren som en del av en langsiktig innsats mot organisert kriminalitet og gjengkriminalitet i Norge. Operasjonen skal bidra til varig svekkelse av kriminelle nettverk i Norge, og hindre rekruttering av unge til kriminelle miljøer.

— Om få uker kommer Politiets trusselvurdering (PTV) hvor politiet viser til at trusselen fra organisert kriminalitet i Europa aldri har vært høyere, samt at trusselen fra organiserte kriminelle nettverk her hjemme i Norge er betydelig og økende. Dette blant annet på grunn av økt profesjonalisering, grensekryssende samarbeid og stadig mer komplekse forretningsmodeller, sier leder for avdeling for fellesoperative tjenester, Ole Jørgen Arvesen.

Politiet finner det hensiktsmessige å offentliggjøre en rapport om kriminelle nettverk som har internasjonale forgreininger og er involvert i grov narkotikakriminalitet for å gi offentligheten en bedre innsikt i den trusselen fra organisert kriminalitet som beskrives mer overordnet i PTV.

Svært krevende med lang kystlinje

2023 viste at Norge er første mottaksland av store mengder narkotika, spesielt kokain. Flere av de største tollbeslagene av narkotika i Norge er gjort om bord i handelsfartøy eller i laster som ankom sjøveien. 

— Tolletaten i Norge, som i alle andre land, står i første linje i smuglingsbekjempelsen. En trend med Norge som transittland, ikke minst sjøveien, vil stille oss overfor nye og store utfordringer i Tolletaten. Norge har verdens nest lengste kystlinje, noe som gjør dette til en svært krevende kontrolloppgave for oss, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Kripos´ kommunikasjonsstab: 23 20 80 60 / Kripos.info@politiet.no

Tolletaten: 976 50 370 / pressevakt@toll.no