Politiet mottok en melding i 13-tiden lørdag hvor det ble uttrykt bekymring om en person bosatt i Trondheim. Ved politiets ankomst ble det konstatert at vedkommende var død. Avdøde er en kvinne i 80-årene. Pårørende er varslet om dødsfallet.

På bakgrunn av funn på stedet ble dødsfallet ansett som mistenkelig, og det ble iverksatt etterforsking for å bringe omstendighetene rundt dødsfallet på det rene. Det er besluttet obduksjon av avdøde, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har lørdag ettermiddag gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet og gjennomført flere avhør.

- Med grunnlag i den informasjonen som så langt er innhentet ble det besluttet pågripelse av én person. Vedkommende ble pågrepet i nærheten av åstedet lørdag kveld og er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Den siktede har en familierelasjon til avdøde.

- Vi understreker at saken etterforskes ut fra flere teorier, herunder også at det ikke er noe kriminelt som ligger bak dødsfallet. Etterforskningen er helt i startfasen og vi prøver nå å kartlegge hva som har skjedd, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt.

Den siktede vil få oppnevnt forsvarer og blir avhørt så fort som mulig.

For media:

I pressemeldingen har vi gitt ut de opplysninger vi kan gi ut i kveld. Ved utvikling i saken vil vi komme med en ny pressemelding samtidig til media, samt evt. tlf/TV tid.

Med vennlig hilsen,
Politiet i Trøndelag