Politiet har fått bekreftet fra helsevesenet at personen som var kritisk skadd etter brannen i Lillestrøm tirsdag 27. februar, er død etter skadene som følge av brannen. Av hensyn til de etterlatte vil ikke politiet opplyse om nærmere personalia på personen på dette tidspunkt.

Etterforskningen fortsetter og kriminalteknikere fra politiet arbeider på stedet.

- Vi etterforsker bredt og har som mål at de kriminaltekniske undersøkelsene vil avklare brannårsaken, opplyser påtaleansvarlig Tord Nyland Karlsen i Øst politidistrikt.

Det er også iverksatt rundspørring i området og gjennomført vitneavhør i forbindelse med etterforskningen.

------------------------------------

Priv til red:
Politiet har ingen ytterligere kommentarer utover det som fremkommer i meldingen.

Oppdateringslogg:

01032024 kl 1220: Fjernet klinisk fra tittel og tekst
29022024 kl 13:42: Endret fra omkommet til klinisk død i tittel og endret fra omkomne til personen i tekst.