Verktøyene og virkemidlene som rettes mot oss i det digitale rommet er i stadig utvikling. Konsekvensene av cyberkriminalitet kan bli store. En bedrift uten tilgang til kundelister, regnskap eller ordrer stopper fort opp. Sensitiv informasjon kan bli stjålet.

Økt kunnskap om fenomener og farer, og hvordan virksomheter kan beskytte seg mot dem, er i søkelyset når Sør-Øst politidistrikt og Næringslivets Sikkerhetsråd inviterer til halvdagsseminar for næringslivet i Buskerud, Vestfold og Telemark torsdag 7 mars.

Politiet er også bekymret for økende interesse fra utenlandske aktører, som enten kartlegger virksomheter, eller forsøker å tilegne seg teknologi eller komponenter som det er eksportrestriksjoner på. 

Representanter fra politiet og Politiets sikkerhetstjeneste vil redegjøre for den nasjonale trusselvurderingen og fokusere på beredskap og krisehåndtering. Dessuten vil Økokrim presentere opprettelsen av nytt bedragerisenter.

Fra næringslivet vil representanter fra Bergene-Holm AS dele erfaringer med hvordan bedriften håndterte et dataangrep som kunne fått alvorlige konsekvenser hvis ikke angrepet var blitt håndtert på rett måte.

Arrangementet gjennomføres på Bakkenteigen, i lokalene til Universitetet i Sør-Øst Norge, campus Vestfold. Påmelding via Næringslivets Sikkerhetsråds nettside.

https://www.nsr-org.no/kurs-og-arrangementer/bli-oppdatert-pa-trussel-og-kriminalitetsbildet-som-rammer-naeringslivet