HUS har bedt oss informere om tilstanden til de fem andre:

  • En person er lettere skadet
  • Fire personer har varierende skadegrad

Ytterligere spørsmål om helsetilstanden henvises til HUS.

Politiet har i samarbeid med Equinor opprettet et pårørendesenter på Scandic Kokstad. Politiet vil være til stede med personell på senteret. Det jobbes fortsatt med å varsle alle pårørende.

Politiet har opprettet et pårørendenummer hvor pårørende bes ta kontakt: 990 97 989

Politiet har igangsatt etterforskning av ulykken. Ulykken skjedde ca. 6 kilometer vest for Algerøyna i Øygarden kommune onsdag kveld. Det pågår fortsatt et arbeid med å lete etter og hente opp vrakdeler i området.

Politiet har bedt Forsvaret om bistand til søk og til mottak av vrakdeler på Haakonsvern. Vi samarbeider også med Havarikommisjonen om det videre arbeidet.