28.februar ble seks personer fraktet til Haukeland universitetssykehus i forbindelse med luftfartsulykken utenfor Sotra. I løpet av kvelden ble en person bekreftet omkommet av Haukeland. Dette er en kvinne i 60 års-alderen. Kvinnen var ansatt i Equinor. Pårørende til kvinnen er varslet om dødsfallet. 

Haukeland universitetssykehus har publisert status på de fem innlagte: en kritisk skadd, en alvorlig skadd og tre lettere skadd. De fem skadde er ansatt i Bristow.

Politiet jobber med å innhente informasjon for å belyse hva som har skjedd. Avhør av de som var om bord er politiets prioritet i dag.

Politiet har dialog med Havarikommisjonen som har ansvar for vraket og søket etter dette.

Pårørendesenteret på Scandic Kokstad er tatt ned.