Oppdatering 2. mars

Siktede er begjært varetektsfengslet i fire uker. Politiet har, av hensyn til etterforskningen, begjært de nødvendige restriksjoner.

Politiet har påbegynt innledende avhør av siktede. Han har gitt sin versjon av hendelsesforløpet og har knyttet seg til åstedet. Det er foreløpig usikkert hvordan han stiller seg til siktelsen.

Avdøde er ikke obdusert og det foreligger derfor ikke sikker dødsårsak. Avdøde var påført skuddskade. Politiet har gjort beslag av et våpen som formentlig kan knyttes til handlingen.

Siktede har samtykket til at spørsmålet om varetektsfengsling avgjøres ved kontorforretning. Tingretten har funnet grunn til å fremstille siktede for fengsling. Fengslingsmøtet er berammet til kl. 13.00. Det vil bli begjært lukkede dører og referatforbud.

Siktede og avdøde er norske statsborgere. De er brødre.

----------------------------------------------------------

Priv til red:

Påtaleansvarlig Camilla Ek Sørensen i Øst politidistrikt kan siteres. Hun vil være tilgjengelig for intervju på tlf. 969 46 806 fra kl 13:00 - 13:30

Vi gjør oppmerksom på at telefonnummeret til politiadvokaten går inn i en sløyfe, og får du ikke svar når du ringer, blir du satt i en kø og vil få svar så snart som mulig. Dette telefonnummeret er bare bemannet i den gitte tidsperioden.

---------------------

Melding 1. mars:

På bakgrunn av omstendigheter og opplysninger på åstedet har politiet iverksatt drapsetterforskning.

En mann er pågrepet. Han er siktet for drap og befinner seg nå i sentralarresten i Lillestrøm. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen, lørdag. Siktede har fått oppnevnt advokat Sugin Varatharajan som sin forsvarer.

Det er en familiær relasjon mellom avdøde og siktede. Politiet har funnet grunn til å varsle kommunens kriseteam.

Det er tidlig i etterforskningen. Det foretas nå kriminaltekniske undersøkelser, avhør, og annen type innhenting. Dette arbeidet vil fremholdes gjennom helgen.

-----------------------------------------------------------

Priv til red:

Påtaleansvarlig Camilla Ek Sørensen i Øst politidistrikt kan siteres. Hun vil være tilgjengelig for intervju på tlf. 969 46 806 fra kl 18:00-19:00

Vi gjør oppmerksom på at telefonnummeret til politiadvokaten går inn i en sløyfe, og får du ikke svar når du ringer, blir du satt i en kø og vil få svar så snart som mulig. Dette telefonnummeret er bare bemannet i den gitte tidsperioden.