Påtalemyndigheten har endret siktelsen fra grov kroppsskade med døden til følge,  til drap.

-Vi har valgt å endre siktelsen da den første siktelsen var basert på opplysningene like etter hendelsen, altså i starten av etterforskningen. At siktelsen tidligere var på grov kroppsskade med dødsfølge har ikke hatt noen praktisk betydningen for de etterforskningsskritt som er gjort, all den tid en av hypotesene vi har jobbet med fra starten er at siktede har knivstukket ham, opplyser politiadvokat Ylva H. Kvikstad.

Den avdøde er nå obdusert og vi venter på den rettsmedisinske rapporten. Det vi kan si er at den avøde har et knivstikk i mageregionen.

Politiet jobber med å kartlegge hendelsen og tiden forut for hendelsen. Vi har avhørt en rekke vitner, bekjentskapskrets både fra tiden i Vardø samt andre steder i landet. Dette er et arbeid vi vil fortsette med i tiden som kommer. I tillegg vil det bli gjennomført ytterligere kriminaltekniske undersøkelser i boligen, analyse av kniven som politiet mener ble benyttet og gjennomgang av elektroniske spor med mer.

Det er også gjennomført medisinske undersøkelser og dokumentasjon av skadene på den siktede.

-Det er for tidlig å si noe om hva etterforskningen har avdekket så langt. Vi er nå i en fase hvor vi sikrer spor, avhører vitner, innhenter opplysninger og analyser, som så skal sammenstilles og sees i sammenheng med siktedes forklaring og de funn som er gjort på stedet. Vi jobber fortsatt bredt og det gjenstår ennå mye etterforskning.

Hålogaland lagmannsrett har forkastet anken på varetektsfengslingen og har opprettholdt fengsling i fire uker med brev- og besøkskontroll i to uker.