Personen er nå bekreftet død. Politiet mener å vite hvem avdøde er og arbeider med å varsle antatt pårørende.

Det er sendt krimteknikere til stedet – disse vil ankomme i ettermiddag/kveld for å undersøke funnstedet og avdøde. Det vil være vakthold på stedet til nødvendige undersøkelser er utført.

Det er besluttet obduksjon av avdøde.