Politiet viser frem ulike aktiviteter.

Det kan være alle slags aktiviteter, som for eksempel fotball, volleyball, basketball, håndball, riding, fekting, dansing og sjakk.

- Politiet tar nemlig utfordringen, selv om vi må litt ut av komfortsonen, kommenterer seksjonsleder for etterretning, forebygging og etterforskning, Mona Kvernberg, muntert.

Politiet ønsker at lag og organisasjoner i Molde og Aukra kommuner tar kontakt dersom dette kan være noe de har lyst til å være med på. Prosjektet i Molde og i Aukra er en del av et større arbeid i politiet som blir omtalt som Innbyggerstemmen. Det handler om å sette innbyggeren i sentrum i utviklingen av polititjenestene ved å få tilbakemeldinger og innsikt fra nettopp innbyggerne.

Hvorfor er dette viktig for politiet?

- Det er viktig for oss å vite hva ungdommene mener om hvordan politiet best mulig kan forebygge ungdomskriminalitet og legge til rette for å skape trygghet i det digitale rom. Det er viktige spørsmål som vi ønsker å snakke med barn og unge om. Vi ønsker å høre ungdommens stemme, sier Mona Kvernberg.

Ungdomskriminaliteten utvikler seg i en retning der stadig yngre ungdom dras inn i kriminalitet. Politiet både nasjonalt og i Møre og Romsdal ser en holdningsendring blant ungdom som går i retning av mer aksept for narkotika, mer grenseoverskridende og respektløs adferd, med vold og trusler, både mellom ungdom og mot voksne og autoriteter som politi og lærere. Ulovlig bildedeling er også en stadig økende utfordring.

- Politiet bruker mye ressurser på ungdom der det foreligger sterk bekymring, og mot disse ungdommene jobber vi både tverrfaglig, forebyggende og i det reaktive sporet. Samtidig ønsker vi å jobbe mer forebyggende mot en større ungdomsgruppe, forklarer Mona Kvernberg.

Oppfordrer til å ta kontakt

- Vi håper lokale lag og organisasjoner for barn og unge tar utfordringer, slik at vi sammen kan legge til rette for en uformell og god arena for samtale og sosial aktivitet sammen. For de som får besøk av oss vil vi etter aktiviteten legge til rette for matservering som vi får stelt i stand i samarbeid med voksenopplæringa i Molde. Dette prosjektet her gleder vi oss til å komme i gang med, avslutter Mona Kvernberg engasjert.

Er dette noe for laget eller organisasjonen deres? Ta gjerne kontakt med Mona Kvernberg på post.moreogromsdal@politiet.no eller ved å ringe 70118000 for en uforpliktende prat.