Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Meh l klipper snoren i forbindelse med åpning av politiposten på Mortensrud.

- Vi er utrolig glade for endelig å kunne åpne politiposten på Mortensrud, og ser frem til å styrke vår tilstedeværelse og tilgjengelighet for alle beboere i området, sier John Roger Lund, leder enhet øst.

Politiet i enhet øst har over lengre tid hatt jevnlig tilstedeværelse på Mortensrud og omegn, men har nå fått en fast lokal base å drive forebyggende virksomhet fra. Enhet øst vil fremover benytte den nye politiposten som base for kriminalitetsforebyggende virksomhet i området. På lik linje med tjenesten som driftes i andre bydeler i enhet øst sitt geografiske område, vil politiet prioritere å bruke tid i området. Det er forebyggende team bydel Søndre Nordstrand som i hovedsak vil sørge for den forebyggende tjenesten på politiposten.

- Med etablering av politiposten på Mortensrud ønsker vi å gjøre oss lettere tilgjengelig for innbyggere og lokalbefolkning. Vi håper med dette å komme enda nærmere de som trenger våre tjenester og vår hjelp. Vi ser derfor på etablering av politiposten som et positivt supplement til øvrig tjeneste og arbeid som vi daglig utfører i den sørlige delen av Oslo, sier Hans Magnus Gjerlaug, avsnittsleder ved kriminalitetsforebyggende seksjon i enhet øst.

På politiposten vil publikum kunne få råd og veiledning, levere anmeldelser og få veiledning videre om det er behov for andre tjenester eller tilbud som ikke er tilgjengelig på politiposten. Det vil utover de faste åpningstidene være tilstedeværelse og aktivitet på politiposten, blant annet for ungdommer i området. Forebyggende i enhet øst vil satse på temakvelder, ungdomsråd, samt samtaler og kontakt med foresatte, beboere og andre på politiposten. Det planlegges også for at lokalene kan være en arena for møter med samarbeidende aktører i området, for å sørge for bred forebyggende virksomhet på tvers av aktører til det beste for bosatte i området.

- På sikt ønsker vi å legge til rette for flere typer av polititjenester knyttet til politiposten. Det vil derfor kunne være synlig aktivitet og tilstedeværelse av politi i og rundt politiposten selv om publikumsmottaket ikke alltid har åpent. Åpningstidene vil etter en viss tid bli evaluert, og eventuelt vurdert justert i forsøk på å treffe så godt som mulig i henhold til behov og forventninger, sier enhetsleder Lund.

Praktisk informasjon om politiposten

Åpningstider:
Tirsdager kl.10-13
Onsdager kl.10-13
Torsdager kl.16-20

Adresse:
Helga Vaneks vei 1 F
1281 Oslo