Det er opprettet straffesak og politiet vil etterforske saken for å se om ytringene er straffbare etter straffeloven § 185.

Amundsen har nå status som mistenkt og vil bli kalt inn til avhør.