Det skal ha vært flere personer til stede på trikkestoppet, og som var vitner til denne hendelsen. Blant annet har fornærmede i saken beskrevet en mann som grep inn og stoppet mistenkte. Mannen som politiet ønsker å komme i kontakt med hadde på seg mørke klær og bar en Joker-plastpose. Politiet ønsker også å komme i kontakt med andre vitner som kan ha opplysninger eller video/bilder av denne voldshendelsen.

– Politiet ser alvorlig på hendelsen, og håper at vitner som eventuelt har sett noe eller var tilstede melder seg, sier politiadvokat Caroline Gunvaldsen Lieungh.

Politiet oppfordrer også gjerningspersonen til å melde seg for politiet.

Informasjon eller video/bilder kan sendes via tipsløsningen: https://tips.politiet.no/web/