Økningen i 2023 skyldes særlig flere anmeldelser innen vinningskriminalitet, som har økt med 17,5 prosent på ett år. Denne kriminalitetstypen utgjorde nesten 40 prosent av alle anmeldelser i Sør-Vest politidistrikt i 2023. En så stor økning har stor innvirkning på det totale antallet av anmeldt kriminalitet, som har økt fra 26 414 til 28 243. Den anmeldte vinningskriminaliteten utgjør i størst grad mindre tyverier, som eksempelvis tyveri av sykkel.

Sammenlignet med 2022 ble det anmeldt noen flere lovbrudd innen kategoriene narkotika, skadeverk, vold, økonomi og arbeidsmiljø. Samtidig er anmeldt kriminalitet i kategoriene miljø, annen, seksuallovbrudd og trafikk redusert siden 2022.

Straffesakstall Sør-Vest politidistrikt 2023