Bilde av Jan Terje Aas
Politistasjonssjef ved Kristiansand politistasjon, Jan Terje Aas
FotoPolitiet

Årsaken til at saken er overført er at en av foreldrene til barnet som døde, er ansatt ved Kristiansand politistasjon. Politiet i Agder har gjort de innledende åstedsundersøkelsene og foretatt vitneavhør. Informasjonen knyttet til dette er oversendt politiet i Sør-Vest.

– Preger politistasjonen
– Dette er en sak med verst tenkelig utfall. Vår ansatt blir godt ivaretatt og vi har også tilbudt kollegastøtteordning for ansatte som jobber med vedkommende og andre som har behov. Flere ansatte ble fristilt fra sine arbeidsoppgaver torsdag for å bearbeide følelser og snakke med hverandre. Det har vært organisert fellesmøter for avdelingen der den ansatte jobber. Denne hendelsen preger politidistriktet. Ut fra dette vurderer Agder politidistrikt seg inhabile i den videre delen av etterforskningen, og har bedt Sør-Vest politidistrikt overta etterforskningen, sier politistasjonssjef ved Kristiansand politistasjon, Jan Terje Aas.

 

Media:
Familien til barnet ønsker ikke å bli kontaktet av media på nåværende tidspunkt. Spørsmål knyttet til etterforskningen av ulykken kan rettes til politiadvokat Linn Bakken Bertelsen i Sør-Vest politidistrikt. Hun vil være tilgjengelig i dag fredag 15. mars fram til klokken 17 på telefon 458 75721. Det blir ikke gitt mer informasjon knyttet til barnets foreldre eller de ansatte ved Kristiansand politistasjon. Politistasjonssjef Jan Terje Aas er ikke tilgjengelig for media da han arbeider med intern oppfølging.